திருச்சி லால்குடி ரோட்டில் வாளாடியில் அழகிய வீட்டு மனைகள் மற்றும் புதியவீடுகள்

திருச்சி லால்குடி ரோட்டில் வாளாடியில் அழகிய வீட்டு மனைகள் மற்றும் புதியவீடுகள் DTCP அனுமதி பெற்றது.
 • மனைகள் சுற்றி பாதுகாப்பு வேலிகள் மற்றும் புதியவீடுகள் அமைந்துள்ளது
 • மிக அருகில் பஸ் நிறுத்தம்.
 • உய‌‌ர்நிலை அரசு பள்ளி.
 • தாபல் நி‌லையம்,
 • 25லட்சம் ரூபாய் தனி தனி வீடுகள்
மேலும் விபரங்களுக்கு மற்றும் மனைகளை பார்வையிட இன்றே அழையுங்கள் 9790102224 / 9943222334
Per sq. Feet – Rs. 900 (negotiable)

சக்தி முருகன் கார்டன் - சமயபுரம்

திருச்சி சமயபுரம் புதிய வீடுகள் மற்றும் வீட்டு மனைகள். சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் மிக அருகில் .
 • வீட்டு மனைகள் சுற்றி பாதுகாப்பு வேலிகள் மற்றும் security வசதிகள் கூடிய நகரில்
 • DTCP அனுமதி பெற்ற வீடுகள், மனைகள்
 • வீடுகளை பார்வையிட இன்றே அழையுங்கள்.
 • 30லட்சம் ரூபாய் முதல் அழகிய வீடுகள்,
 • புதிய வீடுகள் மற்றும் மனைகளை பா‌ர்க்க இன்றே அழையுங்கள்
 • ASK ஹவுசிங் பில்டர்ஸ் திருச்சி.
 • Contact Number; 9790102224,